Felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat, adatvédelmi irányelvek

  1. Általános tájékoztatás

A www.csaszarrobert.hu honlapot Császár Róbert (elérhetőség: info@csaszarrobert.hu), írói álnevén: Robert Linori (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

  1. Szerzői jogok

A weboldalakon megjelenő szöveges tartalmak (blog bejegyzések, novellák, versek) szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználása a »Creative Commons – Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-NC-ND 4.0)« szerint lehetséges.

A szöveges tartalmak módosítása vagy üzletszerű felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.

  1. A weboldal elérése

Császár Róbert fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalához való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Császár Róbert kifejezetten kizárja.

  1. Kapcsolódó honlapok

A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (un. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

  1. Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló »2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról«, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló előírásait maradéktalanul betartja.

A szolgáltató személyes adatokat nem rögzít.

  1. Képi anyagok

A honlapokon felhasznált fotók és képek a »Creative Commons Zero – Közkincs« licensz hatálya alá esnek, és olyan gyűjtőoldalakról származnak, mint a www.pixabay.com, a www.pexels.com, a unsplash.stfi.re/, vagy a visualhunt.com/, amely weboldalak ingyenesen felhasználható és módosítható, esetenként a forrásmegjelölés elhagyását is lehetővé tevő licensszel rendelkező képi anyagokat bocsátanak rendelkezésre.

  1. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló »2001. évi CVIII. törvény« rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit („Jogi nyilatkozat weboldal tartalmáról”).